Cng thức cơm chay Việt Nam

 

  1     B Cuốn Chay

Kiểm  12 

  2     Bng Cải Xốt Sữa

 

   Kim Chi   13

  3    C Chay Chin

 

M Căn Non Xốt C Chua    14

  4    C Muối Chay Chin

 

   M Xo Thập Cẩm Chay    15

  5    Canh Chua Chay

 

Nấm Rơm Kho Chao    16

  6    Chả Go Chay

 

   Rau Muống Xo Chao    17

  7    Chả Tm Chay Chin

 

 Soup Măng Ty Cua Biển    18

  8     Đậu Hủ Sồt C

 

   Sườn Xo Chua Ngọt Chay    19

  9     Dưa Leo Nhồi

 

 Tu Hủ Chưng Tương    20

10     Gỏi Sứa Chay

 

Tm Chay Chin     21

11     H Cảo Chay